Զարմինէ Պօղոսեանի «Ազէզէն Ամերիկա» գիրքը (թուայնացուած օրինակ) / Zarmine Boghosian’s Book “From Azaz to America” (PDF)

Ապրիլ 27-ին Առաջնորդութիւն Հայոց Ամերիկայի Արեւելեան Թեմը տեղի ունեցաւ Զարմինէ Պօղոսեանի անցեալ տարուայ լոյս ընծայած Ազէզէն Ամերիկա (Երեւան՝ «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2021) գիրքի շնորհանդէսը։ Ծրագրին մասին կարդալու համար՝ սեղմել այստեղ։ Նկարներ տեսնելու համար՝ սեղմել այստեղ։

Աւելի քան չորս հարիւրէն էջնոց գիրքը մէկ տեղ կը հաւաքէ մանկավարժ-տնօրէնուհիին/հեղինակին 1960-ականներէն մինչեւ մեր օրերը գրած յօդուածները, փորձագրութիւնները, յուշագրութիւնները, եւ բանաստեղծութիւնները։

Գիրքը աւելցաւ Զօհրապ կեդրոնի գրադարանին, եւ ըստ հեղինակի ազնիւ փափաքին, գիրքի թուայնացուած օրինակը կարելի է վարբեռնել այստեղ։

On April 27th, the Eastern Diocese of the Armenian Church of America hosted the book release of Zarmine Boghosian’s From Azaz to America (Yerevan: “VMV-PRINT”, 2021). To read about the program, click here. For photos, click here.

The over four-hundred page book gathers into one place the educator-principal-author’s articles, essays, memoirs, recollections, and poetry written from the 1960s until recent years.

The book was added to the Zohrab Center’s Research Library, and in accordance with the kind wishes of the author, a PDF of the book is available to download here.

Leave a Reply